Företaget:

Sonny Svenson Konsult AB påbörjade sin verksamhet 1988 och är ett tekniskt konsultföretag. Företaget erbjuder helhetslösningar inom infrastruktur och byggande - från idé och analys över projektering och projektledning till drift- och underhåll.
Företagets personal har, med över 30 års erfarenhet av byggnationer inom bl.a. statliga och kommunala bolag samt flertalet privata förvaltningsbolag, etablerat sig som ett renommerat konsultföretag med hög teknisk kompetens inom elektronikområdet.
 

MÅLSÄTTNING
 

Vår målsättning är, att tillsammans med beställare och övriga inblandade parter genomföra projekten till rätt pris och i rätt tid så att de motsvarar beställarens önskemål om funktion samt energi- och kostnadseffektivitet.

Vi bevakar fortlöpande branschens utveckling för att kunna erbjuda våra kunder de senaste tekniska lösningarna.

Vi arbetar kontinuerligt med erfarenhetsåterföring och vidareutbildning.

 

KVALITETS- OCH MILJÖSYSTEM

 

Våra kvalitets- och miljösystem är uppbyggda enligt SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 14001.

 

TJÄNSTER

 

Sonny Svenson Konsult AB kan erbjuda resurser med bred och mångårig erfarenhet av:

§                     Förstudier

§                     Utredningar

§                     Inventeringar, även miljöinventering

§                     Kalkyler

§                     Anbudsutvärdering och upphandling

§                     Projektering

§                     Kontroll och besiktning

§                     Uppföljning

§                     Projektledning

§                     KNX, projektering och programmering.

§                     Systematiska brandskyddskontroller

§                     Lång och bred användning av Autocad, Revit m.m.