Refensprojekt:

Några referensprojekt:

§                     Drottningholms Slott

§                     Stockholms Slott

§                     Ulriksdals Slott

§                     Tullgarns Slott

§                     Haga Slott

§                     Rosersbergs Slott

§                     Svartsjö slott

§                     Bogesunds Slott

§                     Kungliga Hovstallet

§                     Naturhistoriska Riksmuseet

§                     Historiska Museet

Följande palats har byggs om till lokaler för Domstolsverket och vår uppgift har varit att projektera kraft, belysning, tele- och säkerhetssystem.

§                     Rosenhaneska palatset

§                     Wrangelska palatset

§                     Oxenstiernska palatset

Vi har även projekterat kraft, belysning och tele i bostäder, kontor, butiker, hotell, kursgårdar, skolor, industrier, fängelser mm.

Några referensprojekt:

§                     Frescati hage

§                     Kräftriket

§                     Universitetet

§                     KTH Kv.Garnisonen.

§                     FOI Ursvik.

§                     FOI Flygtekniska Försöksanstalten

§                     Bostadsområdet Skonaren, Nynäshamn.

§                     Huddinge Sjukhus.

§                     Kv. Kronoberg (Polishuset), Stockholm

§                     Om och tillbyggnad av Solna Centrum

§                     Färingsö-anstalten

§                     Asptuna-anstalten

§                     Svartsjö-anstalten

§                     Solberga, bostäder och äldreboende

§                     Runö Kursgård

§                    Hagaskolan, Haninge

§                     Sätraskolan, Skärholmen

§                     Vretskolan, Huddinge